Сеялки точного высева

224_seyalka-tochnogo-vyseva-mode
ТС-М-8000А
222_seyalka-tochnogo-vyseva-ts-m--
ТС-М-4150А
MTR8
MTR Gospardo